Enda bedre nettsider på vei!

Vi jobber nå med å forbedre SISUs nettsider hva gjelder innhold. Du vil om ikke lenge finne bedre informasjon om prosjekter og konserter, flere nyheter, flere bilder og mer video.

Kom gjerne med forslag til utbedring hvis det er noe du savner. På forhånd takk!